اسراییل و شناخت فرهنگ صهیونیسم

موضوع مورد مطالعه این وبلاگ صهیونیسم است

اسراییل و شناخت فرهنگ صهیونیسم

موضوع مورد مطالعه این وبلاگ صهیونیسم است

متاسفانه کتابهای اسراییل مریض هستند. مردمی که با اندیشه های غلط پرورش می یابند تصمیم های اشتباه می گیرند. من سعی می کنم روی این وبلاگ بیشتر ترجمه کنم. صهیونیسم باید برچیده شود

صفحه 29

در مقابل شما اختلافاتی است که بین فیلسوف های یونانی ایجاد شده است. طرفداران ارسطو ومخالفان آنها:

مرد عادلی که کشتی او در کنار دریا غرق شده چه کار می کند. و او می بیند که دوستش که ناتوان تر از او است به یک تخته چسبیده است و شاهدی نیست (کسانی که واقعه را می بینند)

موضع کتون فیلسوف استوآرتر قرن 2 میلادی : آیا کسی حق دارد که تخته را از دست دومی در بیاورد؟پاسخ منفی اینکار اشتباه است

کتون سوال دومی را مطرح می کند: دو نفری که در حال غرق شدن هستند و به یک تخته چسبیده اند باید چه کار کنند و هردوی آنها باهوش هستند. مردی که زندگی اش برای خودشان یا برای دولت کم ارزش تر است باید جان خودش را قربانی کند.

کارنیس فیلسوفی خروج کننده است که ضد نگرش استوارترها نظر داد.او گفت: اگر مرد دانا است ، بعد از همه اینها باید مرد دیگر را از روی تخته حذف کند. و اگر چنین نکند مرگ را انتخاب کرده است . بنابراین این درست است که مرد عادل است اما احمق است.

بنابر گفته پینس، سالها نیاز است تا راه آماده شود، بین تفکر اسراییلی تا تفکر ملت های دیگر، سازمان بیالیک ،صفحه 9 و 10

استوآ

اسکولا(اسکولا = یک روش آموزش معلم یا مدرسه یا فیلسوف است ؛که [دانش آموختگان]به وسیله آن شناخته می شوند یا تحت تاثیر آن قرار می گیرند)

استوآتر توسط زنون از کیتون تاسیس شد(264-336 قبل از میلاد مسیح ) و تا میانه قرن سوم میلادی وجود داشت. پیروان استواتر ساده زیستی و زندگی طبیعی را ترویج می کردند در طبیعت و براساس طبیعت.آنها مردم را دعوت میکردند تا از قراردادها و آداب اجتماعی آموزش و پرورش و مراسم ها فاصله بگیرند. قبل از استوآتر آدمی که براساس طبیعت زندگی می کرد می توانست به صلح و بی تفاوتی برسد. او به آرامش می رسید و از غم رهایی می یافت. این آدم  به دانستن حکمت و فضیلت روی می آورد.

در مرکز مفهوم استوآتر عشق به انسان وجود داشت. دانشجویان استوآتر همه انسانها را مثل اعضای یک بدن مشترک می دیدند و شهروندان این جهان.

قسمت اول آب برای دونفر ، چه کسی مقدم است


  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه28

شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ

صفحه 28

آیا صحبت های دامیل به شما الهام بخشید؟

سعی کنید توضیح دهید کلمات او چگونه شما را تحت تاثیر قرار داد

دامیل موضع بن پتورا را حمایت کرد ،دلایل او برای موضع گیری اش چیست؟

چرا فکر می کنید که آزمون اخلاقی بستگی به توانمند سازی خود دارد؟ این چع تفاوتی با اخلاق هدفمند که یک امت مطرح می کند دارد؟

صحبتهای چه کسی تو را بیشتر متقاعد می کند صحبتهای یک امت یا دامیل ؟چرا؟

سعی کنید تصور کنید ، چرا موضوع درس دانش آموزان درباره آب برای دو نفر برای متفکران جنبش صهیونیستی جالب واقع شد؟(کدام "دونفری که به بیابان رفتند"را دامیل پیش چشمهایش دید؟)

6.در قسمت آخری که خواندیم ، دامیل گفت: یک چیزی هست که وحشتناک تر ازمرگ است. چیزی هست که با او و بعد از آن و آن اینست که همه زندگی ارزش آنرا ندارد.

الف . این دیدگاه را روشن کنید ، در محدوده موضوع "آب برای دو نفر"

ب. آیا در اجتماع ما ارزش هایی  که مورد توجه قرار می کیرند هستند که مهمتر از زندگی خود ما باشند؟ مثال بیاورید . نظر شما در اینباره چیست ؟

فلسفه یونانی: مرد در حال غرق شدن به تخته چسبید

تفکر یهودی از طریق ارتباط با طرز تفکر و مباحثه با ملت های دیگر و ارتباط با فرهنگ آنها رشد کرد. یهودیان از فرهنگ دیگران تاثیر گرفتند و سپس بر فرهنگ آنها تاثیر گذاشتند.

فرهنگ یونانی طی قرون یک و دو میلادی، رشد تفکر سیستماتیک فلسفه و امکان ناپذیری شکوفا شدن در نسل های نزدیک به نوشته شدن کتاب های خزل .

در کتاب های یونانی ما قضات را در مسائل سخت می بینیم ، که بسیار شبیه به سوالی است که درباره آن بحث کردیم بین رابی آکیوا و بن پتورا.


  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه27

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۴۲ ب.ظ

صفحه 27

آیا این عدالت نیست!

من آنکسی که تصمیم گرفتم همراه دوستم راهی را در بیابان بروم، و من به عنوان کسی که ظرف دست من بود، و از آنجا که می دانستم که اگر هردو بنوشیم هردو خواهیم مرد  و اگر یک نفر بخورد او نجات پیدا می کند این باید اخلاقی را مطرح کردم که بر احساس رافت فائق آیم ، من در مرگ دوستانم دیدم ، خودم به تنهایی خوردم و به مکان مسکونی رسیدم، ولی چرا به خاطر اینکار سرم را پایین می اندازم ؟ نه فقط به خاطر احساس غم و رافت برای او بلکه به خاطر خجالت از زندگی خودم؟ به خاطر چه چیزی حاضر شدم؟

ما دورهم نشسته ایم ویکی از ما اعتراف می کند: که اینکار و اینکار را کردم. من مرگ دوستم را دیدم و از ظرفی که داشتم آب را نوشیدم . هیچکدام از ما صحبت نخواهد کرد. همه ما خواهیم نشست و صورت های خود را پنهان خواهیم کرد. ولی اگرچه همه ما ساکت خواهیم بود این سکوت در مقابل پرتگاهی که دربرابر ما ظاهر می شود نخواهد بود. و شاید آنها به صورتهای هریک از ما نگاه کنند ، اما این صورتها، هرکدام خجالت زده و ترسان از آنها است ...

 

[...] یهودیت – یک امت می گوید—تئوری اخلاق ، نگرش ذهنی را حذف کردو آنرا بر اساس هدفمند و انتزاعی برپا کرد، بنابر عدالت مطلق، دیدگاه انسان بر اساس ارزش اخلاقی نزد من بدون تفاوت بین من و دیگری...صبر کن! اگر می گوییم که لازم است یکی از دو نفس را نجات بدهیم ، بالاخره این سوال مطرح می شود: چه کسی؟  زیراکه هر دوی آنها بشر هستند و ارزش جانهای آنها برابر است؟ و یک امت در اینباره می گوید : چه کسی؟ عدالت می گوید آنکسی که می تواند خود را نجات بدهد... و چه کسی آنکسی است که می تواند آنکسی که در دستانش است و در دستان دیگری نیست؟ آنکسی که می تواند آنکی است که ظرف را در دست دارد. و زندگی هردوی آنها یک ارزش دارد، که در اینجا عدالت مطلق مطرح می شود و باعث می شود تا خون او رنگین تر باشد و نه تنها به او توجیه اینکار را می دهد، بلکه همچنین او را وادار می کند تا مرگ دوستش را ببیند و آب را به تنهایی بنوشد، زیرا او قدرت دارد!

هردو می نوشند

[...] نکته دیگر اینست که هردو می نوشند . و هیچکدام مرگ دوستش را نمی بیند... چیزی هست که از مرگ ترسناک تر است. چیزی هست که با او و بعد از او ، همه زندگی بی ارزش می شود. هردو خواهند نوشید ، و در پیروزی برنفس خود این یک پیروزی برای انسان خواهد بود، این کاری خواهد بود که ایمان به خدا را در انسان تقویت خواهد کرد[...]

شکر برای رافت

رافت قلبی به طور ساده رافت مستقیم است برای غم و اندوه و بدبختی انسان. در تمام زندگیش—این قاعده اساسی قابل حذف از زندگی انسان نیست. عدالت نباید به عدالت انتزاعی سفت و سخت تبدیل شود. و هنگامیکه اخلاق یک اخلاق زنده است ، و آن در زندگی ما از اعماق قلبمان رخ می دهد: بهتر است که هر دوی آنها بمیرند و یکی از آنها شاهد مرگ دوستش نباشد.

برگرفته از : یاء دامیل ، برای آموزگار  

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه26

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۳۹ ب.ظ

صفحه 26

در لغت نامه مفهوم کلمات "عینی" و "ذهنی" را بیابید

یک امت درباره "آب برای دو نفر" چنین می نویسد:

بن پتورا که یک بشردوست بود ، به تنهایی نمی خواست از زندگی لذت ببرد. و برای او راحت تر بود که دو نفر بمیرند تا اینکه ملک الموت یکی از آنها را ببرد. تا وقتیکه حس بشردوستی وی ارضا شود.

اما اخلاق یهود به این مسئله از لحاظ عینی نظر می افکند. تمام کارهایی که در آن از دست رفتن یک نفس است –چیز بدی است. حتی اگر از یک احساس خوب و احساس رحمت نتیجه شده باشد. حتی اگر آن شخص خود باعث واقعه شده باشد.

در موضوعی که مقابل مان است و ممکن است که یکی از دو نفر نجات پیدا کند. وظیفه اخلاقی این است که بر حس رحمت غلبه کرده و یکی از دو نفر را نجات دهیم.چه کسی را؟ - عدالت می گوید: آنکسی که می تواند خودش را نجات دهد، زیراکه هر انسانی باید از جان خودش حفاظت کند. و سپرده خود را حفظ کند قبل از اینکه سپرده ای را که در دست دوستش است حفظ کند.

همه انسانها در برابر عدالت مساوی هستند

یهودیت از نظریه اخلاق، مبنای ذهنی بر اساس عینیت انتزاعی را حذف کرده است : عدالت مطلق که انسان را به عنوان ارزش اخلاقی می بیند. بدون تفاوت بین من و دیگری، براساس این دیدگاه احساس عدالت در قلب انسان قاضی بلندمرتبه ای است برای اعمال او و اعمال دیگران به طور یکسان است . این احساس باید فارغ از رابطه های شخصی باشد. و همه افراد بشر و همینطور خود من باید در برابر آن مساوی باشیم. همانطور که من حق ندارم زندگی دیگران را برای زندگی خودم نابود کنم، همانطور همنباید زندگی خودم را به خاطر زندگی دیگری خراب کنم. زیرا که هر دوی ما بشر هستیم و زندگی هر دوی ما یک ارزش برای آنها در مقابل جایگاه عدالت است.

برگرفته از : بین دو بخش ، کلیه نوشته های یک امت ، انتشارات دوبری، עמי שע"ג

3 بنابر نظر یک امت کدام یک اخلاقی تر است نظر رابی آکیوا یا نظر بن پتورا ؟ چرا این نظر اخلاقی تر است؟

4 اخلاق هدفمند که یک امت درباره آن صحبت می کند چیست؟

دامیل: هردو نوشیدند

دامیل یک حقوقدان صهیونیست است ، به صحبتهای یک امت واکنش نشان می دهداو قبول نمی کرد که درک او از مسیر اخلاقی درست در سوال این باشد ،و یک نظریه اخلاقی متفاوت پیشنهاد داد . در مقابل نظریه هدفمند یک امت او نظریه دیگری را پیشنهاد داد : توانمند سازی خود

 و این صحبتهای دامیل است :

صفحه 27

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه25

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۴ ب.ظ

صفحه 25

آیا واقعا زندگی تو ارجحیت دارد؟ صحبتهای متفکران و فیلسوفان

متفکران صهیونیست: "آب برای دو نفر"  واقعیت یا احساسات؟

"یک مردم" وی دمیل، دو نفر از متفکران جنبش صهیونیستی، بین خودشان درباره مسئله "آب برای دو نفر" که در بالا شرح داده شد بحث میکردند.

یک مردم: زندگی تو ارجحیت دارد!

"یک مردم"

آشر گینسبورگ در سال 1856 در کیو به دنیا آمد و در سال 1927 در تل آویو درگذشت. یکی از متفکران مهم جنبش صهیونیستی  که با اسم مستعار "یک مردم" مشهور بود.

یک مردم پدر من محسوب میشد "صهیونیسم عقیدتی". بنابر نظر او ، وظیفه  اصلی صهیونیسم این است که برای امت یهود افراد عقیدتی بیافریند(نه فقط ملی ) . بنابر دیدگاه او ، بازگشت اسراییل به سرزمینش، به او امکان می دهد به یک  امت که کار می کند و می آفریند تبدیل شود ، و روح یهودی ای شود که در سرزمین اسراییل قبلا جاری بود.

بنابر صحبت های او، فرهنگ یهودی در دوران معاصر شامل همه دارایی های فرهنگی است که امت یهود ایجاد کرده است، و بنابر نظر او، و مهمترین آنها اخلاق یهودی است. اخلاق ملی یهودیت،لازم است بر نیازها غلبه کند به دنبال یک حقیقت و عدالت در فکر و عمل باشد و با شر و دروغ مبارزه کند.

پرسشها

ابتدا به سوالات پاسخ دهید، آنگاه به "یک مردم" و درباره "آب برای دو نفر" نگاه کن.

1.الف:در لغتنامه معنا و مفهوم "نوع دوستی" را بیابید.

ب:آیا نظر بن پتورا نظر نوع دوستانه بود؟ نظر خود را شرح دهید.

ج: آیا ممکن است نظری بشردوستانه تر از نظر بن پتورا در مسئله "اب برای دو نفر" داشت؟ توضیح دهید.

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه24

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۳:۱۵ ب.ظ

صفحه 24

در چه موردی منطقی است که صاحب آب  ترجیح بدهد که آب را به دوستش بدهد به جای اینکه خودش بخورد؟

9.آیا به نظر شما ،رابی آکیوا و بن پتورا نظرشان در موارد زیر فرق میکرد؟ از بین رفتند.

الف: صاحب آب ضعیفتر از دوستش است و نگرانی برای زندگی او، که زنده نماند، بزرگتر از نگرانی برای زندگی دوستش است.

ب:یکی از دو دوست آب خودش را هدر داد و به این دلیل بدون آب ماند.

ج:آبی که مانده است به یک نسبت برای هردوی آنها است.

د: این دو نفر پدر و پسر بودند.

ه:آنکسیکه بدون آب مانده است محقق پزشک است، و در تحقیقات خودش باعث خواهد شد که زندگی افراد زیادی را نجات بدهد.

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه23

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ

صفحه 23

1.وضعیت (موقعیت) شرح داده شده چگونه است؟

2.صاحب آب باید چگونه رفتار کند تا مطابق با نظرات داده شده باشد، نظر بن پتورا و رابی آکیوا؟

3.چند دلیل برای هرکدام از شرایط می تواند بیاورد تا نظر خود را ثابت کند، و چند دلیل برای اینکه نظر فرد مقابل خود را رد کند؟

4.بحث و گفتگویی که بین رابی آکیوا و بن پتورا صورت می گیرد و اینجا ذکر می شود، برای بحث در میدراش برخاست هنگامیکه تناییم می آموختند آیه و" برادرت با تو زندگی می کند"( ויקרא כ"ה,ל"ו)، هرکدام از آنها این به روش خود تفسیرمی کرد(توضیح میداد) و سعی میکرد نظر خودش را تایید کند.

الف: چگونه تفسیر هرکدام از آنها از آیه نظر خودش را تایید میکرد؟

(نکته: هرکدام از آنها کدام کلمه آیه را تاکید میکرد)

ب:به نظر شما کدام تفسیر از بین تفسیر ها به معنای ساده آیه نزدیکتر است؟

ج: برای غنی سازی : آیه را در میکرا(کتاب مقدس) پیدا کنید( ויקרא כ"ה,ל"ו)، در چه زمینه ای بیان شده است؟ این آیه چه ربطی به موضوع ما دارد؟

د:آیا به نظر شما محتوای آیه دلیل اصلی نظرات رابی آکیوا و بن پتورا بوده است؟ شرح دهید.

(توجه: آیا به نظر شما رابی آکیوا و بن پتورا یک نظر داشتند، حتی بدون بیان این آیه؟)

5.درباره آیه "همسایه ات را مانند خودت دوست بدار"(ויקרא י"ט י"ח) رابی آکیوا گفت:" این دستور بزرگی در تورات است".

این به نظر متناقض با داستان آب برای دو نفر است، آیا ممکن است تناقض بین موضع گیری های این دو نفر را حل کرد؟

6.کدام موضع گیری زندگی بشر را بیشتر ارج می نهد ، موضع گیری رابی آکیوا یا موضع گیری بن پتورا؟شرح دهید.

(نکته:معیار ی که زندگی بشر را ارج می نهد؟ آیا فقط یک معیار است؟)

7. در تورات تصمیم روشنی بین موضع گیری رابی آکیوا و بن پتورا وجود ندارد.

الف : به نظر شما چرا گفته ها از موضع گیری صریح اجتناب کرده اند؟

ب:آیا در گفته های آنها  نکته ای برای انتخاب موضع گیری ارجح وجود دارد، ان چیست؟

8. الف. بنابر رویکرد رابی آکیوا –آیا صاحب آب مجاز است به دلخواه خود آب را به دوستش بدهد؟

(نکته: آیا صاحب آب باید آنرا بنوشد تا نجات پیدا کند، یا اینکه باید دو نفر آنرا بخورند؟)

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه22

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۳:۵۳ ب.ظ

صفحه22

افسانه ای درباره رابی آکیوا:

او چوپان کلوا شاوعا بود. دختر کلوا شاوعا او را دید که با حیا و با وقار بود . دختر به او گفت : من تو را برکت می دهم(با تو ازدواج می کنم) به میدراش میروی که تورات یادبگیری؟ گفت به او (دختر) : بله . و پنهانی ازدواج کردند . کلوا شاوعا شنید و از خانه اش خارج شد. و خانه (خرابکاری اون دختر) از همه چیزهایش زیباتر بود. روزهای زمستان بود در انبار علف خوابیده بودند(انبار) . او از موهای آن دختر می توانست رختخواب بسازد. به اون دختر گفت: من به خودم متکی هستم(امکانات من چیستند) من قدس و همه طلاهای آنرا به تو میدادم(تکه ای جواهر که قدس روی آن تراشیده شده بود)[...] اون دختر به او گفت: برو به میدراش و درس بخوان. رفت و دوازده سال در میدراش ماند قبل از رابی الیعازر و رابی جاشوا. بعد از دوازده سال به خانه برگشت و به همراه خودش دوازده هزار محصل آورد. یک پیرمرد شنید که به او(دختر) گفت: تا کی می خواهی بیوه باشی؟ به او پاسخ داد : اگر به من گوش میداد دوازده سال دیگر هم میماند.گفت(رابی آکیوا): با اجازه انجام میدهم ، برگشت و دوازده سال دیگر در میدراش ماند. هنگامیکه بازگشت با خود بیست و چهار هزار محصل آورد. آنها بیرون آمدند تا او را ببینند. همسرش شنید و برای دیدن او خارج شد[...] هنگامیکه به او رسید به صورت روی پای او افتاد و پاهایش را بوسید. دانشجویان او (زن)را بلند کردند. به آنها گفت او را زمین بگذارند. برای من و برای شما. برای او(زن) هست...

آورده شده از تلمود بابلی، כתובות ס"ב,ע"ב -ס"ג,ע"א ונדרים ני,ע"א

درش، میدراش

(درش: تحقیق،جستجو،آموختن، تفسیر کردن) میدراش یکی از روشهای آموختن مشخصه های تورات شفاهی است. این راه را می رویم و همه لغات را می آزماییم و گاهی حتی حروف را در آیه های بایبل و نظرات و پیام های آن که ورای آن چیزی است که به طور روشن در آیه گفته شده را می آموزیم.

روش آموختن به روش "درش" مقابل روش آموختن به روش "پِشت " است. که باعث فهم ابتدایی می شود. "پِشت" متن است در مفهومی که آورده شده است. از لحاظ میدراش خزل (نوشته های دانایان) دو کاربرد دارد:

الف:میدراش هالاخا: برای ایجاد قوانین جدید و برپا کردن قوانین قبلی.

ب:میدراش آگادا: برای بیان پیام ها در حوزه تفکر و اخلاق که در کتاب مقدس اشاره شده است.(آنها در داستانها و در قوانین هستند)

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه21

سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۵ ب.ظ

صفحه 21

رابی آکیوا(بن یوسف)

فرزند نسل سوم تناییم و یکی از بزرگترین آنها.رابی آکیوا در سالهای 50 تا 136 بعد از میلاد در سرزمین اسراییل زندگی میکرد. او فرزند یک خانواده یهودی بود(آنهاییکه از بیرون به یهودیان ملحق شده بودند). و در جوانی خود چوپان بود. راحل دختر یکی از ثروتمندان قدس بزرگ منشی او را دریافت. عاشق او شد و علی رغم فقر و تحصیلات کم وی با او ازدواج کرد.(درباره رابی آکیوا و راحل داستان بعدی را ببینید) هنگامیکه مرد 40 ساله ای شد تحت تاثیر راحل  آموختن تورات را شروع کرد، او یکی از برجسته ترین حکمای نسل خود شد و حتی رهبر زمانه خود شد.

رابی آکیوا راه سیستماتیک و جامعی برای آموزش تورات شفاهی ابداع کرد. این روش اجازه می دهد تا دستورات تورات شفاهی مکتوب شوند. میشنا را نوشت و ویرایش کرد. او همچنین یک عارف بود. علی رغم فرامین رومیان او مطالعه و رعایت تورات را تقویت کرد و حتی از شورش بار کوکوا1 علیه رومیان حمایت کرد.

او به دست رومیان دستگیر شد. و آنها او را شکنجه کردند و با شکنجه سختی به قتل رساندند. درحالیکه اجازه داده شده تا رابی آکیوا را "بشنو اسراییل" بخوانند. رابی آکیوا یکی از ده شهید بود (حکمای اسراییل که به دست رومیان کشته شدند زیراکه بر ایمان و عقیده خود استوار ماندند). او موفق شد تا نسلی از دانشجویان را تربیت کند که پس از مرگش مردم را رهبری کنند.(توضیحات بیشتر درباره تراژدی مرگ وی در صفحه 174)

1.       בר כוכבא

 

اگر بدست من بود.  اورشلیم و طلاهای آن را بتو می دادم

  • مسلمان شیعه

ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه20

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ

صفحه 20

برای سالها آنها کنار جاده می رفتند

و در یک دستشان مشک آب بود

 

اگر هردو بخورند هردو می میرند

و اگر یکی از آنها بخورد به قریه می رسد

بن پتورا گفت : بهتر است که هر دوی آنها بخورند و بمیرند

و یکی مرگ دیگری را نبیند

تا اینکه رابی آکیوا فکر کرد و گفت: و برادرت به همراه تو خواهد زیست

تو بیشتر از برادرت زندگی خواهی کرد.

تلمود بابلی، قسمتهایی از باوا متزیا، ס"ב ،ע"א

 

باریتا (از آرامی:  بار: خارج)

میشنا اصلی، که خارج از شش دستوری مانده است که توسط رابی بزرگ یهودا ویرایش شده است.

باریتا ها کلمات تناییم(عهد) به مفهوم هالاخا1 و آگادا2 نیستند (در زیر ببینید) . باریتا ها  گروههایی هستند که در دسته های مختلف قرار می گیرند و قسمتهایی از آنها هم در تلمود یافت میشود (ص 46 را ببینید) . به طور کلی آنها گسترش و تفسیر مطالب میشنا هستند ، و گاهی حتی به آن اضافه می شوند.

تناییم( از آرامی :  تنا=سال، آموزش،یادآوری)

متفکران قوم بنی اسراییل میشنا را خلق کرده اند(ص 64 را ببینید). تناییم  از سه سده قبل از میلاد مسیح وجود داشت و دستوراتش در سرزمین یهودیان اجرا میشد(دوره "جفت شدن"). از هنگام ویرایش میشنا و تصحیح آن به دست رابی یهودای بزرگ در سال 200 بعد از میلاد.تناییم [چیزهایی است که] از استادانشان شنیده بودند حفظ می کردند و به خاطر می سپردند و از ذهنشان بازگو میکردند. آنها همچنین گفته های استادان خود را تفسیر می کردند و ابتکارات خود را به آن می افزودند.

1.       הלכה

2.       אגדה


تلمود بابلی، قسمتهایی از باوا متزیا، ס"ב ،ע"א

  • مسلمان شیعه